Najnowsze wiadomości

5 marca 2024 11:48

Pomiar momentu obrotowego dla wkrętaków elektrycznychElektryczny wkrętak dynamometryczny jest precyzyjnym urządzeniem do kontroli momentu obrotowego i należy się z nim zawsze obchodzić ostrożnie. Istnieją różne metody testowania momentu obrotowego elektrycznego wkrętaka dynamometrycznego. Każda metoda ma swój kluczowy cel. Poniższy film przedstawia krótki przegląd różnych metod.

W laboratorium kalibracyjnym, użytkownik chce ustawić moment obrotowy i zweryfikować powtarzalność narzędzia. Podczas ustawiania wartości momentu obrotowego dla elektronarzędzia montażowego potrzebny jest tester momentu obrotowego lub czujnik momentu obrotowego wraz z adapterem spływowym. Należy upewnić się, że zakres momentu obrotowego urządzenia testującego mieści się w zakresie momentu obrotowego wkrętarki elektrycznej.

W przypadku stosowania testera momentu obrotowego, należy umieścić adapter najazdowy w linii pomiędzy napędem narzędzia a przetwornikiem. Wykonaj próbne uruchomienie i dostosuj ustawienie momentu obrotowego w zależności od potrzeb sterownika elektrycznego. Służy to jako metoda symulacyjna.

Elektryczny śrubokręt dynamometryczny zazwyczaj posiada skalę na nakrętce regulacji momentu obrotowego, która zawiera zestaw liczb referencyjnych. Liczby te określają przybliżone ustawienie momentu obrotowego. Należy zapoznać się z tabelami referencyjnymi momentu obrotowego podanymi w instrukcji obsługi.

Po umieszczeniu elektronarzędzia na stanowisku montażowym należy zweryfikować rzeczywistą wartość momentu obrotowego przy rzeczywistym zastosowaniu mocowania. Należy użyć obrotowego czujnika momentu obrotowego, aby sprawdzić wydajność narzędzia elektrycznego podczas montażu. Upewnij się, że zakres momentu obrotowego urządzenia testującego mieści się w zakresie momentu obrotowego wkrętarki elektrycznej.

Podłącz czujnik obrotowy pomiędzy elektrycznym wkrętakiem dynamometrycznym a aplikacją mocującą. Monitorować moment obrotowy przykładany z elektronarzędzia do elementu złącznego. Istnieją elementy w obrębie złącza, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty moment obrotowy, takie jak miękka gumowa uszczelka lub element z tworzywa sztucznego.

Z czasem narzędzia montażowe zaczynają odchylać się od tolerancji. Najlepszą praktyką monitorowania tego zjawiska jest wdrożenie systemu testowania momentu obrotowego, który będzie wykorzystywany jako urządzenie do kontroli narzędzi. Należy rutynowo sprawdzać i kontrolować moment obrotowy wkrętarki elektrycznej. Proste testy momentu obrotowego mogą być wykonywane codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Pomiar momentu obrotowego jest procesem ciągłym. Testowanie i kontrola wkrętaka elektrycznego powinny być częścią procesu montażu. Jako część ogólnego procesu kontroli jakości, producenci powinni włączyć program "Audytu momentu obrotowego".

Stosowanie wysokiej jakości sprzętu do pomiaru momentu obrotowego czyni świat bezpieczniejszym dzięki dokładności i precyzji. Pomiar momentu obrotowego jest niezbędny dla firm, aby zapewnić, że jakość, bezpieczeństwo i niezawodność ich produktów nie jest zagrożona. Uszkodzenie trzycentymetrowego elementu złącznego, który nie jest prawidłowo dokręcony, może prowadzić do katastrofalnych lub ukrytych awarii. Niedostatecznie dokręcone elementy złączne mogą drgać, a nadmierny moment obrotowy może spowodować zerwanie gwintowanych elementów złącznych.