Najnowsze wiadomości

28 września 2023 6:26

Wykonywanie metody badania momentu znakowaniaKontrola momentu obrotowego jest krytycznym elementem przy dokręcaniu gwintowanych elementów złącznych. Upewnienie się, że śruba lub wkręt są prawidłowo zamontowane, zapewnia wysoką jakość wykonania i zmniejsza liczbę awarii. Proces pomiaru momentu obrotowego jest stosunkowo prosty. Może być przeprowadzony dynamicznie podczas procesu dokręcania lub statycznie podczas audytu po zakończeniu dokręcania.

Audyt jest procesem stosowanym w celu potwierdzenia spójności i wykrycia nieścisłości w procesie mocowania i momentu obrotowego. Po dokręceniu elementów złącznych inżynierowie powinni przeprowadzać audyty momentu obrotowego na losowo wybranej próbce, aby zweryfikować, czy zastosowano właściwą wartość momentu obrotowego. Jest to okazja do wychwycenia luźnych elementów złącznych i wykrycia, czy w złączu wystąpiło jakiekolwiek rozluźnienie.

samochód

Istnieją trzy uniwersalne metody testowania momentu obrotowego, które zostały opracowane w celu zapewnienia odniesienia do zastosowanego momentu obrotowego. Na poniższym filmie zademonstrowano metodę testową "Marking" z użyciem analizatora momentu obrotowego i czujnika momentu obrotowego. Można ją również przeprowadzić przy użyciu klucza dynamometrycznego zegarowego, cyfrowego klucza dynamometrycznego lub wkrętaka dynamometrycznego zegarowego.

W tej metodzie testowania należy zaznaczyć powierzchnię dokręconego śruby i kontynuować ten znak na powierzchni, która jest zaciskana. Następnie poluzować śrubę i ponownie dokręcić, aż znaki są wyrównane. Moment obrotowy wymagany do powrotu śruby do jej pierwotnej lokalizacji jest odniesieniem do pierwotnego momentu obrotowego zastosowanego do śruby.

Test znakowania nie zawsze może być najlepszą i praktyczną metodą. Jeśli sprzęt pomiarowy może zablokować kontrolę wzrokową znaku, takich jak gniazdo, to nie jest odpowiedni do korzystania z tej metody testowania. Może to również spowodować kosmetyczne uszkodzenie części. Wiedza o tym, jak prawidłowo korzystać z każdej metody badania jest ważna dla inżyniera. Metoda testowania pierwszego ruchu jest często preferowana, ale metody luzowania lub znakowania są również odpowiednimi opcjami. Wybór metody pomiaru momentu obrotowego zależy od produktu i producenta.

Z czasem narzędzia dynamometryczne wykraczają poza tolerancję. Niezbędna jest technika audytu do wykrywania i zapobiegania awariom mocowań. Audyt momentu obrotowego waliduje proces mocowania, narzędzie dynamometryczne, projekt produktu i materiały użyte do aplikacji.

Stosowanie wysokiej jakości metody testowania momentu obrotowego czyni świat bezpieczniejszym dzięki dokładności i precyzji. Pomiar momentu obrotowego jest niezbędny dla firm w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i niezawodności ich produktów. Uszkodzenie trzycentymetrowego elementu złącznego, który nie jest prawidłowo dokręcony, może prowadzić do katastrofalnych lub ukrytych awarii. Niedostatecznie dokręcone elementy złączne mogą drgać, a nadmierny moment obrotowy może spowodować zerwanie gwintowanych elementów złącznych.

Błędów mocowania nigdy nie można wyeliminować, jeśli nie stosuje się odpowiednich narzędzi i testów momentu obrotowego. Ustanowienie programu testowania momentu obrotowego jest dobrą praktyką dla każdego producenta. Sprawdź nasz wybór urządzeń do pomiaru momentu obrotowego.